Staff

ODBOR

PREDSEDNIK: Mihael Corsi
PODPREDSEDNIK: Gregor Sfiligoj
TAJNICA: Damiana Cescutti
BLAGAJNIK: Marjan Vogric
GOSPODARJI: Stefano Bensa, Martino Komjanc, Nicola Komjanc
ŠPORTNI DIREKTOR: Andrej Vogric
ODGOVORNA ZA TISK: Maja Devetak

ODBORNIKI: Marko Komjanc, Simon Komjanc, Gianni Mania’, Bernard Spazzapan

NADZORNI ODBOR: Franco Bagon, Marco Braini, Marco Tercic