Organigram

Predsednik Mihael Corsi

Podpredsednik Gregor Sfiligoj

Tajnik Damiana Cescutti

Blagajnik Marjan Vogrič

Športni Direktor Andrej Vogrič

Odgovoren Za Tisk Maja Devetak

ODBOR

Odbornik Stefano Bensa

Odbornik Martino Komjanc

Odbornik Nicola Komjanc